GROUP RECRUIT 招贤纳士

用人理念 / IDEAL CANDIDATE

用人理念:想干事的给机会,能干事的给岗位,干成事的给地位。

用人标准:人品,责任心,思想意识,专业水平。

员工行为指引:

(1)心怀感恩:古人云“厚德载物”,要懂得感恩,衔环结草,以恩报德。
               (2)自我管理:博学慎思、明辨笃行。
               (3)注重细节:“天下大事,必作于细;天下难事,必成于易”,细节决定成败。
               (4)持续进步:1.01365=37.8,0.99365=0.03,积跬步以致千里,积怠惰以致深渊。